18-06-07

veranderingen rond het vormsel

 

 

foto

Het vicariaat pakt vanaf 2008 uit met een nieuw systeem: de hernieuwing van de doopbeloften, ofwel de plechtige communie, en het vormsel gebeuren niet meer op hetzelfde moment.

 

De communie vindt plaats tussen Pasen en Pinksteren. Het vormsel is gepland in het najaar of de winter. ’Wij willen dat ouders en jongeren bewuster kiezen om wel of niet verder te gaan op de weg van geloof en samen kerk-zijn’, zegt Ria Dereymaeker van het vicariaat.

Er was eens ... de toekomst

Met ingang van het werkjaar 2008–2009 zal in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen de voorbereiding op de hernieuwing van de doopbeloften en op het vormsel op een nieuwe manier worden georganiseerd. Bovendien zullen ze niet langer samen worden gevierd.

Deze nieuwe manier van werken wil tegemoet komen aan een veranderde situatie: ouders en jongeren kiezen steeds bewuster om wel of niet verder te gaan op de weg van geloof en samen kerk zijn. De tijd van de massale toeloop is voorbij. Dat heeft ook consequenties voor de viering van wat vroeger ‘de plechtige communie’ werd genoemd.

Concreet zal gestart worden met de catechese ter voorbereiding op de hernieuwing van de doopbeloften bij het begin van het zesde leerjaar. In september/oktober wordt er voor heel Vlaams-Brabant en Mechelen een startdag voor de catechese georganiseerd. Parochies of federaties die hier niet kunnen aan deelnemen, organiseren een startviering in de eigen parochie of federatie.

In de loop van datzelfde werkjaar wordt per parochie of per samenwerkingsverband van parochies een tiental catechesebijeenkomsten met de kinderen georganiseerd. De klemtoon van de catechese zal liggen op doopbeloften en geloofsbelijdenis. Het is niet de bedoeling de kinderen louter theoretische kennis aan te reiken. Doorheen de catechese is het wel de bedoeling in de eerste plaats ruimte te creëren voor het opdoen van nieuwe geloofservaringen, voor geloofsgroei en geloofsbeleving.

De hernieuwing van hun doopbeloften en plechtige geloofsbelijdenis zal in de meeste gevallen gevierd worden in de paastijd, de periode tussen Pasen en Pinksteren.

Kort na Pinksteren, of bij het begin van het volgende schooljaar, nodigen de verantwoordelijken van de (federale) jongerenwerking de kinderen die hun doopbeloften hernieuwd hebben uit voor deze jongerenwerking. De jongerenwerking start met activiteiten die voorbereiden op de viering van het vormsel. Het vormsel wordt dan op niveau van de federatie gevierd in september, oktober, november, januari of februari volgend op de geloofsbelijdenis. Natuurlijk zal hier rekening gehouden worden met de grootte en de samenwerkingsmogelijkheden van concrete parochies en federaties.

Hierop aansluitend biedt de jongerenwerking verdere kansen tot geloofsgroei aan de gevormden.De concrete planning van dit project

1.Start van de brede informatie op de junidag van zaterdag 2 juni 2007
2. De vicariale stafdienst werkt een programma uit voor de catechisten die de voorbereiding op de hernieuwing van de doopbeloften op zich nemen. Er wordt een handleiding voorzien. Ook de verschillende liturgische vieringen zullen hierin verwerkt zijn.
3.De vicariale stafdienst werkt ook een jongerenprogramma uit ter voorbereiding van het vormsel, met suggesties voor een vormselviering.
4.De dekens, de jeugdpastoraal werkers en de stafmedewerkers jongerenpastoraal begeleiden de federaties in het opzetten en uitbouwen van een jongerenwerking.
5.Vanaf april 2008 worden regionale vormingsavonden georganiseerd voor catechisten. Het nieuwe materiaal zal dan uitvoerig aan de orde komen.
6.Start van deze hervormde werking: september 2008.
7.Geleidelijke verdere uitbouw van het project “groeien in geloven”, met jaarlijks concrete suggesties, ons aangereikt door de bisschoppen, de uitgebreide beleidsploeg (beleidsploeg en dekengroep) en de vicariale stafdienst.

12:37 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.