25-06-07

werken rond geloof in je werking

Hier vind je 31 werkvormen rond geloof in je werking. Klik erop en je krijgt alle info! (bron jeugdwerknet.be)
 

 'achter' de kleren kijken.

 'Ga nu maar zelf scheppen'

 Bidden

 creatief evangelie

 Creatief met de schepping

 dauwtrip rond verbondenheid

 dauwtrip rond verwondering

 David en de Filistijnse voorhuiden

 De spiegel doorbreken

 De vier oerelementen

 Deur van je hart

 Deurenspel

 Duinspel

 Ganzenbord

 gehandicapt

 het grote levenswegbord

 het huis op de rots

 Ik & De Wereld

 Kom & zie-tocht

 kom en volg mij.

 lopend vuurtje

 luchtig spel rond 'de 10 plagen'

 maaltijd houden

 nadenken over kinderarbeid en racisme

 onderdrukkende (kennismakings)tocht

 Spiegel het licht

 Stellingenspel

 stilte

 Symbolen en riten

 van ruzie naar verzoening

 werken met klei rond een religieus thema

11:32 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

 Taizéreis

Van 22  tot 29/07/06
16+We sluiten met een groepje aan bij de groep van Scherpenheuvel.
Van 22 juli in alle vroegte en tot zondag 29 juli rond 23u00.
Prijs: +/- € 150.
Info:
guido.vandeperre@ijd.be

11:15 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-06-07

Promotie jongerendagen 2-7 juli

 

rekenpleister_leefgroep1_000

                    

    KLIK OP

 

http://www.youtube.com/watch?v=YksDT_Y0cfU

 

 

12:17 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-06-07

veranderingen rond het vormsel

 

 

foto

Het vicariaat pakt vanaf 2008 uit met een nieuw systeem: de hernieuwing van de doopbeloften, ofwel de plechtige communie, en het vormsel gebeuren niet meer op hetzelfde moment.

 

De communie vindt plaats tussen Pasen en Pinksteren. Het vormsel is gepland in het najaar of de winter. ’Wij willen dat ouders en jongeren bewuster kiezen om wel of niet verder te gaan op de weg van geloof en samen kerk-zijn’, zegt Ria Dereymaeker van het vicariaat.

Er was eens ... de toekomst

Met ingang van het werkjaar 2008–2009 zal in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen de voorbereiding op de hernieuwing van de doopbeloften en op het vormsel op een nieuwe manier worden georganiseerd. Bovendien zullen ze niet langer samen worden gevierd.

Deze nieuwe manier van werken wil tegemoet komen aan een veranderde situatie: ouders en jongeren kiezen steeds bewuster om wel of niet verder te gaan op de weg van geloof en samen kerk zijn. De tijd van de massale toeloop is voorbij. Dat heeft ook consequenties voor de viering van wat vroeger ‘de plechtige communie’ werd genoemd.

Concreet zal gestart worden met de catechese ter voorbereiding op de hernieuwing van de doopbeloften bij het begin van het zesde leerjaar. In september/oktober wordt er voor heel Vlaams-Brabant en Mechelen een startdag voor de catechese georganiseerd. Parochies of federaties die hier niet kunnen aan deelnemen, organiseren een startviering in de eigen parochie of federatie.

In de loop van datzelfde werkjaar wordt per parochie of per samenwerkingsverband van parochies een tiental catechesebijeenkomsten met de kinderen georganiseerd. De klemtoon van de catechese zal liggen op doopbeloften en geloofsbelijdenis. Het is niet de bedoeling de kinderen louter theoretische kennis aan te reiken. Doorheen de catechese is het wel de bedoeling in de eerste plaats ruimte te creëren voor het opdoen van nieuwe geloofservaringen, voor geloofsgroei en geloofsbeleving.

De hernieuwing van hun doopbeloften en plechtige geloofsbelijdenis zal in de meeste gevallen gevierd worden in de paastijd, de periode tussen Pasen en Pinksteren.

Kort na Pinksteren, of bij het begin van het volgende schooljaar, nodigen de verantwoordelijken van de (federale) jongerenwerking de kinderen die hun doopbeloften hernieuwd hebben uit voor deze jongerenwerking. De jongerenwerking start met activiteiten die voorbereiden op de viering van het vormsel. Het vormsel wordt dan op niveau van de federatie gevierd in september, oktober, november, januari of februari volgend op de geloofsbelijdenis. Natuurlijk zal hier rekening gehouden worden met de grootte en de samenwerkingsmogelijkheden van concrete parochies en federaties.

Hierop aansluitend biedt de jongerenwerking verdere kansen tot geloofsgroei aan de gevormden.De concrete planning van dit project

1.Start van de brede informatie op de junidag van zaterdag 2 juni 2007
2. De vicariale stafdienst werkt een programma uit voor de catechisten die de voorbereiding op de hernieuwing van de doopbeloften op zich nemen. Er wordt een handleiding voorzien. Ook de verschillende liturgische vieringen zullen hierin verwerkt zijn.
3.De vicariale stafdienst werkt ook een jongerenprogramma uit ter voorbereiding van het vormsel, met suggesties voor een vormselviering.
4.De dekens, de jeugdpastoraal werkers en de stafmedewerkers jongerenpastoraal begeleiden de federaties in het opzetten en uitbouwen van een jongerenwerking.
5.Vanaf april 2008 worden regionale vormingsavonden georganiseerd voor catechisten. Het nieuwe materiaal zal dan uitvoerig aan de orde komen.
6.Start van deze hervormde werking: september 2008.
7.Geleidelijke verdere uitbouw van het project “groeien in geloven”, met jaarlijks concrete suggesties, ons aangereikt door de bisschoppen, de uitgebreide beleidsploeg (beleidsploeg en dekengroep) en de vicariale stafdienst.

12:37 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-06-07

kersverse blog voor jeugdpastorale werkingen

Welkom,

Deze blog brengt je op de hoogte van alle jeugdpastorale nieuwtjes in de regio ( Diest, Aarschot, Zoutleeuw, Tienen en Bierbeek). We zullen regelmatig nieuwe post op de blog zetten. Dat kan gaan van promotie van komende initiatieven tot inhoudelijke ideeën.

Deze blog is interactief, je kan naar ons mailen, ook kan je aankondigingen via ons op de blog laten verschijnen ! ! ! 

 

DSC02365

 

16:29 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |