28-11-07

opstart jongerenwerking

 banner

Opstart van een Pluswerking                                           
  • Vanaf 2008-2009 wordt de voorbereiding op het vormsel afgesplitst van de voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis. Kinderen die ervoor kiezen gevormd te worden sluiten aan bij een christelijke jongerenwerking waarbinnen de voorbereiding op het vormsel een plaats krijgt. Op verschillende plaatsen bestaan er reeds zo’n pluswerkingen of Lange Weg-projecten. In het kader van het vernieuwde voorbereidingstraject op het vormsel is het de bedoeling om per federatie minstens één jongerenwerking te hebben. Bijgevolg zullen er op verschillende plaatsen nieuwe werkingen moeten opgestart worden. Bestaande werkingen zullen op hun beurt in sommige gevallen op federatieniveau gaan werken, waardoor de nood aan duidelijke afspraken tussen de betrokken partijen in de federatie zich aandient.Met drie instapavonden willen we een vormingsaanbod doen om jullie als federatie te begeleiden in deze overgangsfase. Deze momenten richten zich niet op de voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis en de bijhorende catechesemomenten, maar specifiek op het opstarten van een jongerenwerking (pluswerking) waarbinnen de voorbereiding op het vormsel een plaats krijgt. Omdat we het belangrijk vinden dat een (nieuwstartende) jongerenwerking goed omkaderd en gedragen is door volwassenen medestanders die mee zorg dragen voor de continuïteit, sturen we u deze uitnodiging. U bent immers een belangrijke schakel in dit proces. 
  1. Woensdag 5 december 2007 om 19u30 in De Pelgrim te Scherpenheuvel: Op de eerste avond willen we betrokkenen, mensen die een jongerenwerking een warm hart toedragen en die bereid zijn het denkproces aan te gaan rond het opstarten van een jongerenwerking in de eigen federatie, samenbrengen. Deze mensen zijn niet noodzakelijk de begeleiders van zo’n werking! De eigenheid van een christelijke jongerenwerking staat centraal en het profiel van de mensen die nodig zijn om zo’n werking op te starten wordt toegelicht. Concreet willen we wijzen op het belang van een volwassen begeleider voor een jongerenwerking. Uiteraard stellen we een mogelijk traject voor hoe jullie dit ter plekke van nu tot midden 2009 kunnen klaarspelen. 
  2. Woensdag 5 maart 2008 in zaal De Brug in Tienen: Op deze avond willen we een stap verder zetten. Het doelpubliek zijn nu de potentiële volwassen begeleiders.  Ze krijgen hier hulpmiddelen in hun zoektocht naar mogelijke begeleiders. 
  3. Woensdag 7 mei 2008 in de abdij van Averbode: Op deze avond nodigen we de volwassen begeleiders opnieuw uit, aangevuld met de mogelijke begeleiders uit hun federatie. De periode die komt zullen ze als begeleiding groep vormen zodat ze er een stevige ondergrond is vooraleer de  jongeren  toestromen.   Samen gaan we hier dieper op in en maken een eerste aanzet  tot visie voor de eigen federatie.   Judith Ardinois en Marijn Loozen 
Info & Contact: judith.ardinois@ijd.be, marijn.loozen@ijd.be 013/355664

15:52 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.