28-11-07

opstart jongerenwerking

 banner

Opstart van een Pluswerking                                           
  • Vanaf 2008-2009 wordt de voorbereiding op het vormsel afgesplitst van de voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis. Kinderen die ervoor kiezen gevormd te worden sluiten aan bij een christelijke jongerenwerking waarbinnen de voorbereiding op het vormsel een plaats krijgt. Op verschillende plaatsen bestaan er reeds zo’n pluswerkingen of Lange Weg-projecten. In het kader van het vernieuwde voorbereidingstraject op het vormsel is het de bedoeling om per federatie minstens één jongerenwerking te hebben. Bijgevolg zullen er op verschillende plaatsen nieuwe werkingen moeten opgestart worden. Bestaande werkingen zullen op hun beurt in sommige gevallen op federatieniveau gaan werken, waardoor de nood aan duidelijke afspraken tussen de betrokken partijen in de federatie zich aandient.Met drie instapavonden willen we een vormingsaanbod doen om jullie als federatie te begeleiden in deze overgangsfase. Deze momenten richten zich niet op de voorbereiding op de plechtige geloofsbelijdenis en de bijhorende catechesemomenten, maar specifiek op het opstarten van een jongerenwerking (pluswerking) waarbinnen de voorbereiding op het vormsel een plaats krijgt. Omdat we het belangrijk vinden dat een (nieuwstartende) jongerenwerking goed omkaderd en gedragen is door volwassenen medestanders die mee zorg dragen voor de continuïteit, sturen we u deze uitnodiging. U bent immers een belangrijke schakel in dit proces. 
  1. Woensdag 5 december 2007 om 19u30 in De Pelgrim te Scherpenheuvel: Op de eerste avond willen we betrokkenen, mensen die een jongerenwerking een warm hart toedragen en die bereid zijn het denkproces aan te gaan rond het opstarten van een jongerenwerking in de eigen federatie, samenbrengen. Deze mensen zijn niet noodzakelijk de begeleiders van zo’n werking! De eigenheid van een christelijke jongerenwerking staat centraal en het profiel van de mensen die nodig zijn om zo’n werking op te starten wordt toegelicht. Concreet willen we wijzen op het belang van een volwassen begeleider voor een jongerenwerking. Uiteraard stellen we een mogelijk traject voor hoe jullie dit ter plekke van nu tot midden 2009 kunnen klaarspelen. 
  2. Woensdag 5 maart 2008 in zaal De Brug in Tienen: Op deze avond willen we een stap verder zetten. Het doelpubliek zijn nu de potentiële volwassen begeleiders.  Ze krijgen hier hulpmiddelen in hun zoektocht naar mogelijke begeleiders. 
  3. Woensdag 7 mei 2008 in de abdij van Averbode: Op deze avond nodigen we de volwassen begeleiders opnieuw uit, aangevuld met de mogelijke begeleiders uit hun federatie. De periode die komt zullen ze als begeleiding groep vormen zodat ze er een stevige ondergrond is vooraleer de  jongeren  toestromen.   Samen gaan we hier dieper op in en maken een eerste aanzet  tot visie voor de eigen federatie.   Judith Ardinois en Marijn Loozen 
Info & Contact: judith.ardinois@ijd.be, marijn.loozen@ijd.be 013/355664

15:52 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-11-07

feest bij de JOS (jongeren op stap)


Afgelopen zaterdag was het feest voor de Jos (jongeren op stap) in Schaffen. Hannelore, Lieselotte, Carla, Leen, Anne, Hannelore werden gevormd! We wensen deze jongeren veel geluk en kracht op hun verdere lange weg. Hier zie je alvast de originele uitnodiging van hun vormselviering

uitnodiging vormsel

14:50 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-11-07

Jongerenpastoraal Tienen nodigt uit:

tokajwijnenkaas
 

 
 
 
Jongerenpastoraal Tienen nodigt u uit op haar           
 KAAS- EN WIJNAVOND 
  14 december 2007
    Ten voordele van onze deelname aan de Wereldjongerendagen van 2008 in Sydney!    
Wanneer?  Vrijdag 14 december 2007 vanaf 18.00
Waar?     Rakkersveld           Torsinweg 12           3300 Tienen
Hoe?      Via de inschrijvingsformulieren                of stuur een e-mail naar dekenij.tienen@skynet.be 
Kunt u niet komen en wilt u ons sponsoren: 001-5230526-71                   
Sylvester Mpia Bokoma, Maarten Vicca,
Pieter Thijs en Inge Thijs

16:06 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-11-07

aankondiging

jongeren rouwen ook

12:42 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-11-07

Kersthappening!

dyn004_original_421_595_gif_2591041_f02b6e4b8d599fc6bb7d5727ece57dd1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:41 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-11-07

Taizé Genève

13:11 Gepost door IJD Scherpenheuvel in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |